Full 3
We're growing the team
Are you joining?
Full 3

A Unique opportunity

Would you like to be part of a great team that develops the most revolutionary pure hardware technology of this century?

Then we would like to introduce ourselves!

IMSystems is an energetic start-up with a small and enthusiastic team of 8 fte that is very ambitious to start and accelerate a technical revolution, together with you.

A harmonious atmosphere, normal working weeks (Monday till Friday) and a competitive salary are just a few things we believe are obvious rather than exceptional.

Every position, a key position

We are a small team where everyone has numerous responsibilities that may change on a regular basis due to the continuous growth. 

Meetings are open for everyone and everyone really does value the input from every staff memberNot only to be kind, but we truly believe the only way to achieve this continuous growth is to make use of everyone’s skills, input and ideas.

To improve everyone’s skills, and to create an informal but professional working environment, we have got the Friday afternoon drinks, a yearly company weekend and numerous possibilities for training and coaching.

Check out the current openings below. No suitable openings at the moment? We are always looking for new talent so an “open application” is always possible.

Openings

Delft | 32-38 hours

 

Do you not get fatigued by spending some of your life time on simulations? Don’t you get stressed from mechanical optimization? Do you want to use your strength to materialize high-tech mechanical devices? Join the IMSystems team as Finite Element Analysis (FEA) engineer!

 

The Archimedes Drive has to provide accuracy and high torque for many years in the customers’ applications, and must be compact and light weight at the same time. The drive transmits torque through traction between steel cylinders. Some of these are hollow, to act as spring and generate the required normal force on the traction surface. Bending stress, hertzian contact stress and surface traction stress are accumulated in the complex geometry. On top, the contact mechanics, microslip and local creep behavior are playing an important role in wear and fatigue.

 

Improving lifetime requires optimization in shape, material and material treatments and even lubricant choice.  You will optimize existing drives and you will support the design engineers in the initial design stage. You will use programming, modelling and simulation techniques to reach your goals. In addition you will use existing test data to validate and improve the models. Furthermore you will take initiative in setting up new tests.

 

At IMSystems we do believe in the power of teamwork. You will be working in close collaboration with the other R&D engineers, but also with the design and test engineers. We will discuss new ideas, criticize each other’s work, and brainstorm on the engineering focus areas for the next year. We do that in a harmonious and safe atmosphere, with normal office hours and we offer a competitive salary. We envision that having healthy and happy colleagues will enable the whole team to make the impossible possible.

 

The core tasks in short:

– Build finite element and boundary element models and use those for fatigue analysis.

– Write code to combine strengths of modeling environments.

– Use optimization techniques to improve lifetime and reduce weight and size.

– Choose the right materials and lubricants to improve lifetime and support these choices with simulation.

 

We offer:

– Competitive salary.

– Share participation (each employee shares in the company’s success).

– A job with diversity in projects.

– A job where you can be creative while working on mechanical designs.

– Stimulation of your professional development.

– An amazing group of colleagues, working together to enable a mechatronics revolution with a giant leap forward in speed-reducer technology.

 

We ask:

– BSc/MSc working and thinking level

– Minimum experience of 5 years in fatigue modeling and contact mechanics.

– Knowledge of materials, programming and FEA.

– Fluent in English or fluent in Dutch while being able to exercise general communication in English (also holds for technical language)

 

IMSystems is a fast growing and energetic Dutch startup with a small enthusiastic team. Together we have the ambition to spark the next technological revolution with our Archimedes Drives, especially in the field of industrial robotics. We envision the team members to grow with the company, to build IMSystems and enable personal growth of the employees at the same time and at the same pace. Everyone’s voice is heard, there is a flat hierarchy and input from everyone is valued. We do believe this mentality forms the base of our growth and successes. Interested? Apply today!

Delft | 32-38 uur

 

Ben jij de onvermoeibare ingenieur die zijn leven wijdt aan sterkte berekeningen? Laat jij de spanning niet te hoog oplopen als het gaat om werktuigbouwkundige optimalisaties? Wil je jouw kracht en kunde inzetten om nieuwe werktuigbouwkundige apparaten tot leven te brengen? Kom dan bij IMSystems als Eindige Elementen Analyse (FEA) ingenieur.

 

De Archimedes Drive moet jarenlang hoge nauwkeurigheid en hoge koppels leveren in de toepassingen van onze klant, maar tegelijkertijd zo licht mogelijk zijn. In deze revolutionaire drive wordt het koppel overgebracht met behulp van tractie tussen stalen cilinders. Een aantal van deze cilinders is hol, waardoor deze werken als veer in het systeem en de benodigde normaalkracht leveren op het contactvlag tussen de cilinders. Hierbij wordt buigspanning, oppervlaktedruk spanning en spanning vanuit de tractie samengevoegd binnen een complexe geometrie. Daarnaast spelen ook de contactmechanica en lokale slip en kruip een rol in slijtage en metaalvermoeiing.

 

Om de levensduur te verbeteren moeten de vorm, de materiaalkeuze, materiaalbehandelingen en smeermiddelen geoptimaliseerd worden. Het wordt jouw taak om de bestaande ontwerpen te verbeteren en optimaliseren en de ontwerp ingenieurs te ondersteunen in de conceptuele fase van projecten. Programmeren, modelleren en simuleren zijn de kwaliteiten die jij inzet om je doelen te behalen. Bestaande meetdata gebruik je om je modellen te valideren en te verbeteren. Daarbij toon je initiatief bij het opzetten van relevante experimenten.

 

Binnen IMSystems geloven we in de kracht van samenwerking. In je werk zal je niet alleen nauw samenwerken met de andere R&D-ingenieurs, maar ook met de ontwerp- en testingenieurs. Binnen het team bediscussiëren we nieuwe ideeën, geven we elkaar feedback en brainstormen we over de technische focuspunten voor het komende jaar. Dat doen we in een gezellige en veilige werkomgeving, met normale werktijden en een marktconform salaris. Wij zijn van mening dat gezonde en blije collega’s het mogelijk maken om met het team het onmogelijke mogelijk te maken.

 

Verantwoordelijkheden:

– Ontwikkelen van eindige elementen en grens elementen modellen en deze gebruiken voor vermoeiingsberekeningen.

– Code ontwikkelen om functie van verschillende modelleer pakketten te combineren.

– Optimalisatie technieken gebruiken om mechanische levensduur te verbeteren en de omvang en de massa te verminderen.

– De juiste materialen en smeermiddelen selecteren om de levensduur te verbeteren. Dit wordt onderbouwd met simulaties en berekeningen.

 

Wat bieden wij:

– Marktconform salaris.

– Aandelenparticipatie (werknemers delen mee in het succes van het bedrijf).

– Afwisselend werk in diverse projecten.

– Werk waar je je creativiteit in kwijt kan, terwijl je werkt aan hoogstaande werktuigbouwkundige ontwerpen.

– Diverse groeimogelijkheden.

– Een geweldige en gezellige groep collega’s, die samenwerken om een revolutie in mechatronica willen bewerkstelligen door een grote stap voorwaarts in drive technologie te maken.

 

Wij vragen:

– HBO/WO werk- en denkniveau.

– Minimaal 5 jaar ervaring in vermoeiingsmodelering en contact mechanica.

– Kennis van materialen, programmeren en FEM.

– Vloeiend in Engels of Nederlands en spreekt het Engels voldoende om te communiceren met collega’s en andere ingenieurs.

 

IMSystems is een snelgroeiende Nederlandse startup met een klein enthousiast team. Samen hebben wij de ambitie om de volgende technologische revolutie in gang te zetten met onze Archimedes Drive, vooral in de industriële robotica. In onze visie groeien alle teamleden samen met het bedrijf, om zo IMSystems verder te brengen en tegelijkertijd en op dezelfde snelheid de persoonlijke groei van elke medewerker te bewerkstelligen. Iedereen wordt gehoord, er is een vlakke hiërarchie en inbreng van eenieder wordt gewaardeerd. Wij geloven dat deze mentaliteit de basis vormt van onze groei en ons succes. Geïnteresseerd? Solliciteer vandaag!

Delft | 32 – 38 hours

 

Do you believe a revolution in actuator technology is required to bring the world of mechatronics and robotics to the next level? Do you want to be part of the team that will develop the next generation actuators? Are you passionate about motors, sensors, and motor controllers and surrounding electronics? IMSystems is looking for you!

 

The Archimedes Drive is there to revolutionize the robotics and mechatronics market with an absolute zero backlash and high stiffness speed reducer. Your responsibility will be the integration of motors, sensors, and surrounding electronics to develop the actuator of the future.

 

This includes every step from concept to final design of the actuator’s electronic parts. Choosing the right motors, motor drivers and sensors for the job, using the right cabling and sockets for reliable operation and easy integration, and designing required PCBs, all capable of great performance, reliability, and durability.

 

Besides the optimal actuator design, you will take care of the electronics required for the test setups. You will enable good actuation and measurements, to test drives and integrated motors with external sensors and motors. This includes the design of control cabinets with the right power electronics, motor drivers and safety features.

 

At IMSystems we do believe in the power of teamwork. You will be part of our R&D team, taking care of all electronic challenges. We will discuss new ideas, criticize each other’s work, and brainstorm on the engineering focus areas for the next year. We do that in a harmonious and safe atmosphere, with normal office hours and we offer a competitive salary. We envision that having healthy and happy colleagues will enable the whole team to make the impossible possible.

 

The core tasks in short:

– Choose the right motors, sensors, cables, and connectors and cooperate with design engineers on actuator design.

– Design control cabinets with the right power electronics and safety features.

– Design PCBs for new actuators and test setups.

 

We offer:

– Competitive salary.

– Share participation (each employee shares in the company’s success).

– A job with diversity in projects.

– A job where you can be creative while working on mechatronic designs.

– Stimulation of your professional development.

– An amazing group of colleagues, working together to enable a mechatronics revolution with a giant leap forward in speed-reducer technology.

 

We ask:

– BSc/MSc working and thinking level

– Minimum experience of 3 years working with motors, sensors and surrounding electronics.

– Knowledge of motor drivers, motors, sensors, cables, PCB design, electronic cabinets and safety regarding these subjects.

– Meticulous work attitude with an eye for details

– Fluent in English or fluent in Dutch while being able to exercise general communication in English (also holds for technical language)

 

IMSystems is a fast growing and energetic Dutch startup with a small enthusiastic team. Together we have the ambition to spark the next technological revolution with our Archimedes Drives, especially in the field of industrial robotics. We envision the team members to grow with the company, to build IMSystems and enable personal growth of the employees at the same time and at the same pace. Everyone’s voice is heard, there is a flat hierarchy and input from everyone is valued. We do believe this mentality forms the base of our growth and successes. Interested? Apply today!

Delft | 32 – 38 uur

 

Geloof jij dat er een revolutie op het gebied van actuatie nodig is om mechatronica en robotica naar het volgende niveau te brengen? Wil jij deel uitmaken van het team dat de nieuwe generatie actuatoren ontwikkeld? Heb jij een passie voor elektromotoren, sensoren, motor controllers en elektronica? Dan is IMSystems op zoek naar jou!

 

De Archimedes Drive is ontwikkeld om robotica en mechatronica een grote stap vooruit te laten maken, met zijn hoge stijfheid en inherente spelingsvrijheid. Het wordt jouw verantwoordelijkheid om middels integratie van motoren, sensoren en elektronica de actuator van de toekomst te ontwikkelen.

Hierbij heb je een belangrijke rol van het eerste concept, tot en met de laatste details. Dit gaat van het kiezen van de juiste motoren, motor aansturing, sensoren en kabels tot aan de efficiënte integratie en het ontwerp van nieuwe PCBs. Dit alles om uiteindelijk betrouwbare, kwalitatieve en duurzame actuatoren te kunnen maken.

 

Daarnaast neem je verantwoordelijkheid in het ontwerpen en verbeteren van onze testmachines. Met jouw kennis van elektronica zorg je dat de aansturing en metingen in de testmachines optimaal verloopt, zodat we Archimedes Drives en uiteindelijk de actuatoren goed kunnen testen. Voor het ontwerpen van een elektronicakast met de juist voedingen, motor aansturingen en veiligheidseisen draai jij je hand niet om.

 

Bij IMSystems geloven we in de kracht van samenwerking. Jij wordt onderdeel van het R&D team, waarin jij alle uitdagingen met elektronica op je neemt. Binnen het team bediscussiëren we nieuwe ideeën, geven we elkaar feedback en brainstormen we over de technische focuspunten voor het komende jaar. Dat doen we in een gezellige en veilige werkomgeving, met normale werktijden en een marktconform salaris. Wij zijn van mening dat gezonde en blije collega’s het mogelijk maken om met het team het onmogelijke mogelijk te maken.

 

De werkzaamheden in het kort:

– Bepaal de juiste motoren, sensoren, snoeren en connectoren en werk samen met het ontwerpteam, aan het volledige actuator ontwerp.

– Ontwerpen van elektronicakasten met de juiste stroombronnen en veiligheidsaspecten.

– Ontwerpen van PCBs voor nieuwe actuatoren en testmachines.

 

Wij bieden:

– Marktconform salaris.

– Aandelenparticipatie (werknemers delen mee in het succes van het bedrijf).

– Afwisselend werk in diverse projecten.

– Een baan waar je je creativiteit in kwijt kan bij het werken aan mechatronische ontwerpen.

– Diverse groeimogelijkheden.

– Een geweldige en gezellige groep collega’s, die samenwerken om een revolutie in mechatronica willen bewerkstelligen door een grote stap voorwaarts in drive technologie te maken.

 

Wij vragen:

– HBO/WO werk- en denkniveau.

– Minimaal 3 jaar ervaring met elektromotoren, sensoren en omliggende elektronica.

– Kennis van motor aansturingen, motoren sensoren, snoeren, PCB ontwerp, elektronicakasten en veiligheidseisen aangaande deze onderwerpen.

– Nauwkeurige werkhouding en oog voor detail.

– Vloeiend in Engels of Nederlands en spreekt het Engels voldoende om te communiceren met collega’s en andere ingenieurs.

 

IMSystems is een snelgroeiende Nederlandse startup met een klein enthousiast team. Samen hebben wij de ambitie om de volgende technologische revolutie in gang te zetten met onze Archimedes Drive, vooral in de industriële robotica. In onze visie groeien alle teamleden samen met het bedrijf, om zo IMSystems verder te brengen en tegelijkertijd en op dezelfde snelheid de persoonlijke groei van elke medewerker te bewerkstelligen. Iedereen wordt gehoord, er is een vlakke hiërarchie en inbreng van eenieder wordt gewaardeerd. Wij geloven dat deze mentaliteit de basis vormt van onze groei en ons succes. Geïnteresseerd? Solliciteer vandaag!

No suitable openings at the moment? We are always looking for new talent so an “open application” is always possible.

Apply here!

Join the team

Apply
Quick response
First interview within a week
Career dependent follow-up interviews
Contract proposal
Lets drive innovation!